Записване

В училището може да бъде записано всяко дете или ученик без оглед на дискриминация по отношение на раса, цвят, религия, възраст, пол, семейно или социално положение и което е навършило 4 години.

Tаксата на месец за едно дете, за учебната 2023/2024 г. е $ 40.00;

Tаксата на месец за две деца от същото семейство, за учебната 2023/2024 г. е $ 60.00;

Tаксата на месец за три деца от същото семейство, за учебната 2023/2024 г. е $ 60.00;

Плащането може да бъде извършено на място, в училището, с чек, с money order, в брой или онлайн чрез Zelle – на bglcrodina@gmail.com , в началото на всеки месец, за няколко месеца едновременно или за цялата година. Ако се използва Zelle, към определената сума трябва да се прибави 1% такса за банковата операция – напр: $40.00 + .40 (1%) = $40.40

  • Ако таксата се плати наведнъж, за цялата година (9 учебни месеца), се прилага 10 % отстъпка от общата сума.
  • Децата, на новопристигнали от България семейства, могат да посещават училището, през първата година от пристигането, безплатно.

За повече информация и въпроси пишете на bglcrodina@gmail.com